Κυριακή, 27 Απριλίου 2014

Η περιχειρίδα από το πιεσόμετρο μπορεί να σώσει ζωές σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου


Σε ασθενείς με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου το διαλείπον φούσκωμα της περιχειρίδα του πιεσόμετρου ώστε να διακόπτεται η ροή του αίματος στο βραχίονα κατά τη μεταφορά στο νοσοκομείο για την διενέργεια πρωτογενούς αγγειοπλαστικής - μειώνει τα μετέπειτα καρδιακά συμπτώματα και τη θνησιμότητα μετά από οξεία καρδιακή προσβολή. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται από τους ερευνητές από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Aarhus και του Aarhus University δημοσιεύτηκαν διαδικτυακά στο European Heart Journal στις 12 του Σεπτέμβρη 2013. Ενεργοποίηση του μηχανισμού άμυνας του οργανισμού Η έλλειψη οξυγόνου για σύντομες χρονικές περιόδους σε ένα μακρινό όργανο, με την κατά διαστήματα διακοπή της ροής του αίματος σε ένα άκρο, μπορεί να προστατεύσει ένα άλλο όργανο ( δηλ. ,τη καρδιά ) , κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης περιόδου της έλλειψης οξυγόνου , όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής . Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με απομακρυσμένη ισχαιμική προετοιμασία, η περιχειρίδα από το πιεσόμετρο τοποθετήθηκε γύρω από το άνω τμήμα του βραχίονα και παρέμενε φουσκωμένη με 200 mmHg για 5 λεπτά για να διακόπτεται η ροή του αίματος , και στη συνέχεια απελευθερωνόταν. Ο βραχίονας στη συνέχεια «αναπαυόταν» για 5 λεπτά , και στη συνέχεια η περιχειρίδα εφαρμοζόταν εκ νέου . Αυτή η διαδικασία επαναλήφθηκε 4 φορές . Το ποσοστό των επιπλοκών μειώθηκε κατά το ήμισυ Οι ερευνητές έχουν παρακολουθήσει ως σήμερα 251 ασθενείς για να λάβουν ή όχι απομακρυσμένη ισχαιμική προετοιμασία εκτός από την συνήθη φροντίδα κατά τη μεταφορά στο κέντρο της καρδιάς, για έως και 4 χρόνια . Κατά τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης η αρχική διάσωση του καρδιακού ιστού με απομακρυσμένη ισχαιμική προετοιμασία μεταφράστηκε σε ένα κλινικό όφελος για τους ασθενείς . Η εμφάνιση νέων καρδιακών συμπτωμάτων μειώθηκε κατά 51% στην ομάδα απομακρυσμένης ισχαιμικής προετοιμασίας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων ήταν χαμηλός και ο θάνατος που προκαλείται από καρδιακή νόσο μειώθηκε κατά 61% . Οι υποκείμενοι μηχανισμοί πιστεύεται ότι περιλαμβάνουν την ενεργοποίηση των ενδογενών συστημάτων προστασίας που προκαλεί αντίσταση του καρδιακού ιστού στη βλάβη κατά τη διάρκεια μιας καρδιακής προσβολής , και ιδίως κατά τη διάνοιξη της βλάβης μετά από την διάταση του μπαλονιού. Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη θεραπεία ως πολλά υποσχόμενη και προβλέπουν ότι θα έχει εκτεταμένες δυνατότητες στη θεραπευτική αντιμετώπιση των καρδιακών προσβολών . Ωστόσο απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες που να επιβεβαιώσουν τα κλινικά συμπεράσματα αυτής της μικρότερης πιλοτικής δοκιμής, έτσι ώστε να μπορεί να διευκρινιστεί αν η νέα παρέμβαση μπορεί να μειώσει τη θνησιμότητα και την ανάπτυξη της καρδιακής ανεπάρκειας μετά από μια καρδιακή προσβολή. A. D. Sloth, M. R. Schmidt, K. Munk, R. K. Kharbanda, A. N. Redington, M. Schmidt, L. Pedersen, H. T. Sorensen, H. E. Botker. Improved long-term clinical outcomes in patients with ST-elevation myocardial infarction undergoing remote ischaemic conditioning as an adjunct to primary percutaneous coronary intervention. European Heart Journal, 2013 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2013/09/11/eurheartj.eht369 Από το «Ελληνικό Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Νοσημάτων» at:

Κυριακή, 20 Απριλίου 2014

Ελληνική Στατιστική Αρχή :Μείωση Δαπανών Υγείας- Αύξηση θανάτων (31-3-2014)

Μεγάλη Μείωση δαπανών καταγράφηκε το 2012 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή που συνοδεύτηκε και από  αύξηση  των θανάτων κατά 5%  σε σχέση με το προηγούμενο έτος.Καταγράφεται  επίσης η αύξηση των επίσημα καταγεγραμμένων αυτοκτονιών κατά 6.5% μεταξύ 2011-2012 ενώ από το 2008 παρουσιάζουν αύξηση κατά 36%! http://goo.gl/lJsNBj Οι συνολικές δημόσιες τρέχουσες δαπάνες υγείας σημείωσαν μείωση κατά 12.6% το 2012 σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2011.http://goo.gl/gbBMb1

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα μέλη, τα οποία έχουν τριετή θητεία και εκλέγονται με γενική μυστική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση.
Τα 2/3 των μελών του ΔΣ πρέπει να είναι γιατροί.
Τα μέλη του ΔΣ εκλέγουν τον πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους, τον γενικό γραμματέα, τον ταμία και έναν ειδικό γραμματέα.
Η σύνθεση του ΔΣ σήμερα είναι η ακόλουθη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Παπαδόπουλος Αγγελος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α':Βοντετσιάνος Θεόδωρος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β':Καλλιακμάνης Ανδρέας
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Δούμας Μιχάλης
ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:Μητροπούλου Αικατερίνη
ΤΑΜΙΑΣ:Σπυρόπουλος Θεόδωρος
ΜΕΛΗ:Μαντζουράτος Δημήτριος
Μίχας Δημήτριος
Δέτσης Μάριος


http://goo.gl/pafC2

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ


ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Φεβρουάριος 2013
http://goo.gl/SdV3E


Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ
Η πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου (ΚΠΕ) είναι ίσως το σημαντικότερο θέμα της
Γαστρεντερολογικής κοινότητας στις σύγχρονες ημέρες και αποτελεί τη σημαντικότερη
επαφή της κοινότητας με την κοινωνία.  
Αν κάποιος επιθυμούσε την εφαρμογή ενός προγράμματος επιτήρησης – ανιχνεύσεως στο
γενικό πληθυσμό, δεν θα έβρισκε ιδανικότερη περίπτωση νόσου από αυτή του καρκίνου
του παχέος εντέρου. Η ανάπτυξη καλοήθων αδενωμάτων παχέος εντέρου, από τα πρώτα
στάδια μέχρι την εξαλλαγή τους σε ΚΠΕ, απαιτεί  κατά κανόνα  7-10 χρόνια. Αυτό το μεγάλο
χρονικό διάστημα επιτρέπει την ανεύρεσή τους σε πρώιμα στάδια και ευνοεί την οργάνωση
προληπτικών προγραμμάτων επιτήρησης ασυμπτωματικών  πληθυσμών. Στο παρακάτω
πόνημα θα παρουσιασθούν  τεκμηριωμένα δεδομένα (evidence based) που προέρχονται
από τις μεγάλες Γαστρεντερολογικές εταιρείες (AGA, ASGE, ACG, BSG, ESGE).
Θα θέλαμε τέλος εμφατικά να τονίσουμε ότι τα προγράμματα επιτήρησης του πληθυσμού
πρέπει να εναρμονίζονται με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε
κάθε χώρα και υπ’ αυτή την έννοια  θα εξειδικευθούν για την Ελλάδα. Έτσι η
κολονοσκόπηση που αποτελεί την πλέον αξιόπιστη και  ταυτόχρονα ασφαλή μέθοδο
επιτήρησης, στην Ελλάδα είναι φθηνή και εύκολα προσβάσιμη σε σχέση με τις χώρες της
βορείου Ευρώπης και Αμερικής. Η αξονική κολονοσκόπηση στη χώρα μας είναι ακριβή και
δύσκολα προσβάσιμη ενώ επιπλέον έχει τα μειονεκτήματα της ιονίζουσας ακτινοβολία και
της αδυναμίας να εκτελεστούν επεμβατικές πράξεις. Επιπλέον, ο μέσος Έλληνας δεν είναι
εξοικιωμένος με τη χρόνια χρήση επαναλαμβανόμενων διαγνωστικών δοκιμασιών όπως της
ανίχνευσης  αιμοσφαιρίνης στα κόπρανα, ενώ οι γενετικές δοκιμασίες είναι ακριβές, δεν
καλύπτονται ασφλιστικά και είναι δύσκολα προσβάσιμες στο γενικό πληθυσμό. Συνεπώς,
κατά τη γνώμη μας, στη χώρα μας θα πρέπει να έχομε  στόχο να στηρίξουμε τα
προγράμματα επιτήρησης με πλήρη κολονοσκόπηση.
TO ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΘΑ ΤΟ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ: http://goo.gl/SdV3E

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Oλοι αναζητούν λύσεις στην πρόληψη...

"Μεγάλη, πολύ μεγάλη, υψηλή εθνική δαπάνη, μικρότερη από τη δαπάνη αυτή η αποδοτικότητα. Κάτι πρέπει να γίνει. Για την υγεία πρέπει να γίνει κάτι. Κάτι πρέπει να γίνει τώρα. Πότε τώρα; Τώρα, το 2010. Κάτι πρέπει να γίνει για τα θέματα αυτά, ούτως ώστε να μην αισθάνεται ντροπή ο Υπουργός Υγείας όταν μιλάει με ομολόγους του ΟΟΣΑ, που όλοι στέκονται κατά κύριο λόγο στα θέματα της πρόληψης, γιατί παντού η παροχή ιατρικών υπηρεσιών καθίσταται ακριβότερη και όλοι αναζητούν λύσεις στην πρόληψη ή στην έγκαιρη διάγνωση και ο Έλληνας Υπουργός Υγείας αναζητά τους τρόπους μηχανοργάνωσης των αποθηκών των νοσοκομείων του."
Απόσπασμα από την ομιλία Υπουργού Υγείας&Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Ανδρέα Λοβέρδου στην εκδήλωση του ΙΣΤΑΜΕ-ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ με θέμα "Προς ένα σύγχρονο σύστημα προμηθειών Υγείας"  2/11/2010

Το πληρες κείμενο μπορείτε να το βρείτε εδώ: http://www.yyka.gov.gr/ministry/grafeio-typoy/deltia-typoy/2010/noembrios/deltio-typoy-omilia-ypoyrgoy-ygeias-koinonikis-allileggyis-k.-andrea-loberdoy-stin-ekdilosi-toy-istame-andreas-papandreoy-me-thema-pros-ena-sygchrono-systima-promitheion-ygeias

Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2010

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣΔρ ΑΓΓΕΛΟΣ A. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η προληπτική ιατρική που έχει για κύριο σκοπό την προφύλαξη του ανθρώπου από τα διάφορα νοσήματα ή τις σωματικές βλάβες έχει τις ρίζες της, όπως και η ιατρική, στην προϊστορική εποχή όπου οι πρωτόγονοι άνθρωποι τυλίγονταν με δέρματα ζώων ή κατέφευγαν σε σπηλιές για να προφυλαχθούν από νοσήματα που οφείλονταν στις καιρικές συνθήκες. Αργότερα η πρόληψη συμπεριέλαβε την αποφυγή των αρρώστων με λοιμώδη νοσήματα, την απομόνωση τους, αλλά και την καύση των νεκρών από τις επιδημίες. Ο Ιπποκράτης διατύπωσε πρώτος με σαφήνεια ότι η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία, «Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν». Αλλά και άλλοι όπως ο Πυθαγόρας διατύπωσαν συμβουλές πρόληψης :«Ουδ’ υγιείας της κατά σώμα αμέλειαν έχειν χρει. αλλά ποτού τε μέτρον, και σίτου, γυμνασίων τε ποιείσθαι.»

Κατά τον 18 αιώνα η παρατηρητικότητα και επιμονή του Άγγλου γιατρού Edward Jenner (1749- 1823) με την εμπειρική εφαρμογή του εμβολιασμού (δαμαλισμός) αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη επιτυχία της προληπτικής ιατρικής ενάντια στην ευλογιά που είχε προκαλέσει το θάνατο σε περίπου 60.000.000 ανθρώπους στην Ευρώπη

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η ιατρική στράφηκε κυρίως στην αντιμετώπιση των νοσημάτων κυρίως με παραγωγή νέων φαρμάκων και μέσω της ραγδαία αναπτυσσόμενης βιοτεχνολογίας . Σιγά-σιγά όμως οι θεραπευτικές μέθοδοι άρχισαν να φθάνουν στα όριά τους, η νοσηρότητα και η θνητότητα δεν περιορίστηκαν σημαντικά, ενώ παράλληλα οι κρατικοί προϋπολογισμοί ακόμα και των αναπτυγμένων χωρών δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν στις διαρκώς διογκούμενες οικονομικές απαιτήσεις.

Οι βάσεις για την αλλαγή πολιτικής τέθηκαν το 1978 στη διάσκεψη της Alma-Ata που οργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 1 (Π.Ο.Υ.) για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας(ΠΦΥ) οι στόχοι της ποίας έγιναν αποδεκτοί απ΄ όλα τα κράτη που συμμετείχαν συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Το 1981 στην 34η γενική συνέλευση του Π.Ο.Υ. στο πρόγραμμα «Υγεία για όλους το 2000» αποφασίστηκε ο αναπροσανατολισμός των υπηρεσιών υγείας στην κατεύθυνση της Π.Φ.Υ της πρόληψης και της αγωγής υγείας. Με τη διακήρυξη της Οτάβας το 1986 ο Π.Ο.Υ. περιέγραψε αναλυτικά την πολιτική της Προαγωγής Υγείας. Ο σταθερός προσανατολισμός του Π.Ο.Υ. στην πολιτική της Προαγωγής Υγείας επιβεβαιώνεται με την θεσμοθέτηση παγκοσμίων συνεδρίων για το θέμα(Αδελαίδα Αυστραλίας1988, Sundsvall Σουηδίας 1991, Τζακάρτα 1997, Μεξικό 2000) όπου προτείνονται διαρκώς νέες παρεμβάσεις και εξειδικεύονται δράσεις για τη Προαγωγή Υγείας. Τον Οκτώβριο του 2009 έγινε στο Ναϊρόμπι της Κένυας το 7ο Παγκόσμιο συνέδριο για την Προαγωγή της Υγείας2 όπου ένα από τα βασικά ζητήματα ήταν η «Παιδεία Υγείας» (Health literacy)ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣΑπό τους αρχαίου χρόνους μέχρι και λίγο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο όρος πρόληψη στην ιατρική περιελάμβανε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρξει νόσος.

Με την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών τεχνικών από το 1960 περίπου και μετά δόθηκε η δυνατότητα στους γιατρούς να προβαίνουν σε πρώιμη διάγνωση νοσημάτων και να τα θεραπεύουν χωρίς σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία των ατόμων. Έτσι όρος πρόληψη άρχισε να συγχέεται με την έγκαιρη- πρώιμη διάγνωση.

Το 1964 ο Gerald Caplan προσπαθώντας να διαχωρίσει τις έννοιες εισήγαγε τους όρους πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής πρόληψη3 οι οποίοι επικράτησαν και χρησιμοποιούνται ευρέως μέχρι σήμερα ,χωρίς όμως να λείπει η άποψη ότι χρησιμοποιούνται κατά αδόκιμο τρόπο.

Σύμφωνα με την τυπολογία του Caplan η πρωτογενής πρόληψη περιλαμβάνει ενέργειες που αποσκοπούν στην αποφυγή ή μείωση της έκθεσης σε παράγοντες που συνδέονται αιτιολογικά με νοσήματα ή συμπτώματα, όπως για παράδειγμα είναι το κάπνισμα στην ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονα. Αποσκοπεί δηλαδή στη μείωση της επίπτωσης μιας νόσου στον πληθυσμό. Η πρωτογενής πρόληψη περιλαμβάνει μέτρα ατομικής και ομαδικής προστασίας

Η δευτερογενής πρόληψη αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση και κατά συνέπεια καλύτερη θεραπεία και έκβαση νοσημάτων τα οποία δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί κλινικά ενώ η «τριτογενής πρόληψη» έχει σχέση με τη πρόληψη των επιπλοκών και τη αποκατάσταση σε όσους ήδη έχουν νοσήσει.

Αν δούμε όμως την ετοιμολογία της λέξης πρόληψη φθάνει ίσως να κατανοήσουμε την έννοια της. Προέρχεται από τη λέξη λήψη και την πρόθεση προ (πριν από). Πολύ απλά πριν τη λήψη. Παρόμοια ετοιμολογία έχει και ο αγγλικός όρος prevention που προέρχεται από το λατινικό praevenire (πριν έρθει). Είναι προφανές λοιπόν ότι ό όρος πρόληψη είναι ταυτόσημος με την έννοια της πρωτογενούς πρόληψης. Η πρωτογενής πρόληψη απευθύνεται κυρίως στο κοινωνικό σύνολο. Κύριος σκοπός της πρόληψης είναι η αποτροπή των «πρόωρων θανάτων» μέσα από την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης σε συνδυασμό με την βελτίωση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής. Ο μεγάλος στόχος της πρόληψης σήμερα είναι να ενημερώσει, να πείσει και τελικά να δώσει τη «παιδεία υγείας», στο άτομο και στο κοινωνικό σύνολο , για την αποδοχή ενός υγιούς προτύπου διαβίωσης. Σήμερα τα βασικά εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας για την επίτευξη των στόχων της πρωτογενούς πρόληψης είναι η Προαγωγή Υγείας, η Αγωγή Υγείας και η Προληπτική ΙατρικήΠροαγωγής Υγείας και Αγωγής Υγείας

Η Προαγωγής Υγείας (Health Promotion), αποσκοπεί στην αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση των ευρύτερων παραγόντων που επιδρούν θετικά στην ανθρώπινη υγεία, καθώς και στη διαμόρφωση υγιεινών στάσεων και συμπεριφορών. Η Προαγωγή Υγείας έρχεται να καλύψει ένα κενό που μεγάλωνε συνεχώς τα τελευταία χρόνια, καθώς αυξανόταν το ειδικό βάρος της κλασικής ιατρικής και η πρόληψη περιορίζονταν κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση νοσημάτων .

Ο πρώτος στόχος της Προαγωγής Υγείας είναι η βελτίωση όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν θετικά την υγεία. Είναι ευρέως γνωστό ότι τα άτομα των χαμηλότερων κοινωνικοοικονομικών τάξεων, παρά το ότι παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά βρεφικής θνησιμότητας και χειρότερους δείκτες θετικής υγείας, προσφεύγουν σπανιότερα στις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και λιγότερο συχνά ωφελούνται από την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης, δικαιώνοντας έτσι τη ρήση «Το όριο της ιατρικής είναι η φτώχεια». Είναι προφανές ότι η οικονομικής κατάσταση, το φυσικό περιβάλλον, και οι κοινωνικές συνθήκες αφορούν άμεσα την Προαγωγή Υγείας. Η συνεργασία όλων των φορέων που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά και όχι μόνον των υπηρεσιών Υγείας είναι απαραίτητη. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Προαγωγή Υγείας συνδυάζει τη νομοθεσία, και τα οικονομικά μέτρα με την επικοινωνία, και την εκπαίδευση. Για την επιτυχία των στόχων της επιβάλλεται η ενασχόληση όχι μόνον των γιατρών αλλά και των εκπαιδευτικών, κοινωνιολόγων , περιβαλλοντολόγων.

Ο δεύτερος στόχος της Προαγωγής Υγείας ,που αφορά την διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών που επιδρούν θετικά στην υγεία των ατόμων, είναι το αντικείμενο που ασχολείται η Αγωγή Υγείας σαν συγκροτημένη εκπαιδευτική δραστηριότητα που απέχει πολύ από την απλή και συνήθως αποσπασματική «ενημέρωση» σε θέματα υγείας. Η συμμετοχή της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην πρόκληση διαφόρων νοσημάτων δίνει πολλές δυνατότητες για βελτίωση της υγείας με την τροποποίηση της. Το κάπνισμα, οι διατροφικές συνήθειες, το άγχος, η έλλειψη φυσικής άσκησης είναι μερικοί από τους παράγοντες κινδύνου που μπορούν με αλλαγή συμπεριφοράς να συνεισφέρουν σημαντικά στην μείωση της νοσηρότητας. Η Αγωγή Υγείας δεν προσπαθεί να επιβάλει συμπεριφορές αλλά να δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να αποφασίσουν ελεύθερα προσφέροντας όλη την απαραίτητη γνώση και επιστημονική τεκμηρίωση4. Μέσω της Αγωγής Υγείας μπορεί να κατακτηθεί τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο η «Παιδεία Υγείας» (Health literacy)3.Προληπτική Ιατρική

Στην προληπτική ιατρική οφείλεται η μεγαλύτερη επιτυχία της πρωτογενούς πρόληψης που είναι η καταπολέμηση σοβαρών λοιμωδών νόσων με την χρήση εμβολιασμών. Η γενικευμένη μάλιστα χρήση των εμβολίων έχει οδηγήσει στην πλήρη εξάλειψη σοβαρών νοσημάτων όπως η ευλογιά.

Η προληπτική ιατρική ενασχολείται βέβαια και με την έγκαιρη- πρώιμη διάγνωση (δευτερογενή πρόληψη ) που αποσκοπεί στη καλύτερη θεραπεία και έκβαση νοσημάτων τα οποία δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί κλινικά. Σε επίπεδο δευτερογενούς πρόληψης, οι εξετάσεις προ-κλινικού ελέγχου είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί μπορεί να επιμηκύνουν το χρόνο επιβίωσης, να μειώσουν τις επιπλοκές και συχνά να αυξήσουν την πιθανότητα πλήρους ίασης. Εξετάσεις αυτού του είδους είναι η μαστογραφία , το τεστ κατά Παπανικολάου και η κολονοσκόπηση για την έγκαιρη διάγνωση καρκίνου του μαστού, της μήτρας και του παχέος εντέρου αντίστοιχα.

Σήμερα τα νοσήματα του «πολιτισμού» και της «κοινωνίας της αφθονίας» (καρδιαγγειακά, καρκίνος, ατυχήματα, αυτοκτονίες), που αποτελούν την κύρια απειλή για την υγεία έχοντας αντικαταστήσει τα λοιμώδη νοσήματα, μπορούν να μειωθούν σημαντικά με την εφαρμογή προγραμμάτων πρωτογενούς πρόληψης .

Βέβαια η εκρίζωση της ευλογιάς, και η σχεδόν εξαφάνιση της διφθερίτιδας, της πολιομυελίτιδας και του τετάνου δεν θα πρέπει να οδηγεί σε εφησυχασμό γιατί παλιά λοιμώδη νοσήματα μπορούν να επανακάμψουν εύκολα με τις σημερινές συνθήκες παγκοσμιοποίησης αλλά και νέες απειλές μπορεί να προκύψουν.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η ραγδαία εξέλιξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας έδωσε ώθηση κυρίως την θεραπευτική ιατρική και στην πρώιμη διάγνωση. Παράλληλα οι εξελίξεις στην επιστήμη της επιδημιολογίας και η ανάπτυξη δικτύων συλλογής και αξιολόγησης πληροφοριών ανοίγουν νέους ορίζοντες στην πρόληψη

Στους στόχους της προληπτικής Ιατρικής είναι η έρευνα για την αναγνώριση νέων παραγόντων κινδύνου για σοβαρά νοσήματα που μπορεί να σχετίζονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής . Ο καθημερινός «βομβαρδισμός» ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου από ποικίλης φύσεως ακτινοβολία που εκπέμπεται από τα κινητά τηλέφωνα, τις κεραίες, τους πυλώνες υψηλής τάσης αλλά και όλων των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, θα πρέπει σε συνεργασία με την επιστήμη της επιδημιολογίας, να διερευνηθεί άμεσα και σε βάθος. Δεν θα πρέπει να ξεχαστεί ότι οι κίνδυνοι από τη χρήση του καπνού διαπιστώθηκαν πολύ καθυστερημένα.

Τέλος με τη εξέλιξη της επιστήμης της γενετικής πιθανά θα δημιουργηθούν ηθικά διλλήματα σε σχέση με το μέχρι που «πρέπει» να φθάσει η πρόληψη των γεννητικά καθορισμένων νοσημάτων και ίσως να επαναπροσδιοριστεί η έννοια της πρόληψης στο σύνολο της.

Βιβλιογραφία

1. www.who.int/hpr/NPH/docs/declaration_almaata.pdf

2. 7th Global Conference on Health Promotion

www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/en/

πρόσβαση στις 15/10/2009

3. Caplan, G. (ed.) Principles of Preventive Psychiatry. Basic Books, New York, USA1964.

4. ΤΟΥΝΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ στο ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ / ΝΕΑ ΥΓΕΙΑ, ΑΘΗΝΑ 2000.

Τρίτη, 23 Φεβρουαρίου 2010

To αναλυτικο Πρόγραμμα του 10ου Πανελληνίου Συνεδρίου Προληπτικής Ιατρικής

Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2010


ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα Α

Πρόεδροι: Γ . Λιβιεράτος - Χ. ΑρβανίτηΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Γαβριηλάκη Ε., Ανυφαντή Π., Τριανταφύλλου Γ., Τριανταφύλλου Α., Κατσίλης Γ., Λαζαρίδης Ν., Πανάγος Χ.,

Αβαγιαννού Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Παπαδόπουλος Α., Δούμα Σ.

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΙπποκράτειοΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Τριανταφύλλου Α., Ανυφαντή Π., Τριανταφύλλου Γ., Γαβριηλάκη Ε., Χατζημιχαηλίδου Σ., Πυρπασοπούλου Α.,

Πανάγος Χ., Αβαγιανού Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Παπαδόπουλος Αγγ., Δούμα Σ.

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΙπποκράτειοΕΓΚΑΙΡΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΟΥ ΑΣΘΕΝΗ.

Παρασχάκης Α *1, Μολώχας Γ *2

*1 Ψυχίατρος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Δαφνί, Αθήνα.

*2 Ειδικευόμενος Ψυχίατρος, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Δαφνί, Αθήνα.ΝΕΑ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Τσικρικά Στ.*1, Πατενταλάκης Γ. *2, Δημητριάδου Μ. *3, Πατενταλάκης Μ. *4.

Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος Σισμανογλείου Νοσοκομείου Αθηνών

*1. Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Ειδ.Πνευμονολογίας Σισμανογλείου Νοσοκομείου Αθηνών

*2. Ειδ.Πνευμονολογίας Γενικού Νοσοκομείου Θώρακος και Νοσημάτων Σωτηρία

*3. Επισκέπτρια Υγείας Σισμανογλείου Νοσοκομείου Αθηνών

*4. Διευθυντής Επαγγελματικών και Βιομηχανικών Νοσημάτων, Υπεύθυνος Διακοπής Καπνίσματος Σισμανογλείου

Νοσοκομείου ΑθηνώνΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗN ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ

ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2

Κυριαζής Ι., Α., Βασιλείου Κ., Λούφα Θ., Σγούρος Κ., Μπελιώτης Ε., Μητσέας Π., Κιοσσές Ν., Τάτση Λ.,Ιακωβίδου

Σ., Τσελέ Ε., Αθανασίου Μ., Καλογήρου Θ.

Β’ Παθολογική Κλινική & Διαβητολογικό Ιατρείο, Γ.Ν “Ασκληπιείο” ΒούλαςΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Καραμαγκιώλης Σ., Γεωργιάδη Ε., Μαρκούτη Ε., Μαυρουδής Σ., Ευθυμίου Ε., Καραμήτσος Κ.

Α’ Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου ΛάρισαςΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β ΣΤΟ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΤΗΣ

ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣ

Κετίκογλου Ι., Αργυρόπουλος Ε., Αθανασοπούλου Στ.,Γρατσινόπουλος Θ., Λιάτσος Γ., Κωστάκος Ν., Σκουνάκης

Μ.,Μουλακάκης Α.

Παθολογικό τμήμα ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα Β

Πρόεδροι: Α. Μητροπούλου - Μ. ΠουγιούκαΟ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΑΠ ΣΤΗ ΧΡΟΝΙΑ

ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Π. Χέρας, Α. Χατζόπουλος, Κ. Κρητικός, Β. Χέρας, M. Μίχας, Μ. Μαντζιώρος, Μ. Σαφαρίκας, Μ. Χέρα.

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.

ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ ΣΕ ΠΑΣΧΟΥΣΕΣ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ

Χέρας Π., Χατζόπουλος Α., Κρητικός Κ., Χέρας Β., Μίχας Μ., Σαφαρίκας Μ., Σφυρής Ι.

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων._Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΣΗΜΕΡΑ. (ΑΣΤΙΚΗ-ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ).

Ταβλαντά Μ1, Κανής Δ.2, Πολυδώρου Ε.2, Χρυσικόπουλος Γ.3, Ταβλαντάς Π.3.

1. Επιστημονικός συνεργάτης,

2. Γ.Ν.Κορίνθου,

3. Κ.Υ.ΛυγουριούΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΙΟΠΑΘΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟ

ΣΥΝΔΡΟΜΟ

Αντώνιος Αντωνίου, Βασιλική Αντωνίου, Γεράσιμος Κρητικός, Παναγιώτα Σκουμπρή, Μπίλης Απόστολος, Ιωάννα

Mωλέ, Σοφία Μουργιά, Παναγιώτης Βρέκος.

Τακτικό παθολογικό ιατρείο Κ.Υ.ΜαντουδίουΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ ΜΕ ALENDRONATE SODIUM ΚΑΙ STRONTIUM RANELATE. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 60 ΕΤΩΝ.

Αγγελάκου-Βαΐτση Σ.1, Βαΐτσης Ν1, Αναστασοπούλου Ε2, Σκαλτσάς Σ2

(1) Ιδιωτικό ιατρείο

(2) Γενικό Νοσοκομείο ΠατησίωνΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΜΕΣΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΧΕΙΑΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ

Γκιντώνη Ε.1, Χριστόπουλος Πλ.2, Σταθοπούλου Αν.3, Γουρζής Φ.2 , Σίμος Π.4

*1. Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Αρκαδίας

*2. Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

*3. Παιδοψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

*4. Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΕΙΑ

Κυριακοπούλου Χ., Πολυδώρου Α., Σισμάνογλου Ν., Δαλιάνη Σ., Πετροπούλου Α.,Πανούση Γ., Δημοπούλου Β.

Κέντρο Υγείας Μελιγαλά“ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΕΞΙΑΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2007-2008”

Παρασκευοπούλου Μ., Γκότσης Α., Αγγελοπούλου Χ., Μπόργκι Λ., Ντούρτσιου Σ., Mεχμετ Σ., Κουτσογιάννη Α.,

Kιατίπης Ν., Κουραβάνας Ι., Λεοντίδης Σ., Κουτσογιάννης Ο., Στάθη Χ.

ΚΥ Ιάσμου, Ίασμος Ν.ΡοδόπηςΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα A

Πρόεδροι: Μ. Αμμάρι - Κ. ΚανδύληςΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Γαβριηλάκη Ε., Τριανταφύλλου Γ., Ανυφαντή Π., Τριανταφύλλου Α., Χατζημιχαηλίδου Σ., Πυρπασοπούλου Α.,

Πανάγος Χ., Αβαγιανού Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Παπαδόπουλος Αγγ., Δούμα Σ.

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΙπποκράτειοΣΧΕΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Τριανταφύλλου Α., Ανυφαντή Π., Τριανταφύλλου Γ., Γαβριηλάκη Ε., Κατσίλης Γ., Λαζαρίδης Ν., Πανάγος Χ.,

Αβαγιαννού Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Παπαδόπουλος Αγγ., Δούμα Σ.

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΙπποκράτειοΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΙΤΑ

Τσικρικά Σταματούλα1, Τσικρικάς Σπύρος2, Πουρίκη Σοφία3

*1.Γ’ Πνευμονολογική Κλινική Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, MSc

*2. Β’ Καρδιολογική Κλινική Ευαγγελισμος, MSc

*3 Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΑθηνώνΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΚΑΒ)

Κυριαζής Ι., Μερκούρη Α., Καλογήρου Θ., Σγούρος Κ., Μπελιώτης Ε., Μητσέας Π., Τάτση Λ., Κουκούλη Π.,

Ιακωβίδου Σ., Τσελέ Ε., Αθανασίου Μ., Παπακωνσταντίνου Γ.

Β’ Παθολογική Κλινική Γ.Ν “Ασκληπιείο” Βούλας_ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΘΩΡΑΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Κανέλλου Β, Κουκουμτζή Ι, Γεωργάκη Σ, Λάμπρου Α, Τζεμαϊλας Ι, Καλοκαιρινού Μ*, Κέντον Χ. Γκρίλιας Δ.

Ακτινολογικό Τμήμα Γ.Ν. Κορίνθου, *Ακτινολογικό Τμήμα Κ.Υ. Καλυβίων ΑττικήςΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ:

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΗΜΑΣΙΑ.

Κανέλλου Β., Λάμπρου Α., Γεωργάκη Στ., Κουκουμτζή Ι., Τζεμαΐλας Ι., Κέντον Χ., Καούκη Α., Γκρίλιας Δ.

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Γ. Ν. Κορίνθου.ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Σωλήνης Ι, Καλαϊτζίδου Ρ, Τσίγκαλος Δ., Θεοχάρη Α.

Γ.Ν.ΔιδυμοτείχουΟ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ

ΑΘΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

Π. Καραγκούνης *1, Γ. Πριόνας *1, Μ. Τσιρώνη *2,

Π. Μπαλτόπουλος *1

*1. Εργαστήριο Λειτουργικής Ανατομικής και Αθλητιατρικής Παν. Αθηνών

*2. Τμήμα Νοσηλευτικής Παν. ΠελοποννήσουΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα B

Πρόεδροι: Ν. Σμιγάδης - Σ. ΜάλλιουΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ ΤΟ 2008

Π. Χέρας, Α. Χατζόπουλος, Μ. Μίχας, Κ. Κρητικός, Β.Χέρας

Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ναυπλίου.ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Χέρας Π., Χατζόπουλος A, Κρητικός K, Χέρας Β, Μενδρινός Δ, Γεωργοπούλου Α.Π.

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥΣ.

Ταβλαντά Μ. *1, Κανής Δ. *2, Πολυδώρου Ε. *2 , Χρυσικόπουλος Γ. *3, Ταβλαντάς Π. *3

1. Επιστημονικός συνεργάτης, 2. Γ.Ν.Κορίνθου, 3. Κ.Υ.ΛυγουριούΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΝΙΚΗ ΑΠΝΟΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Π. Σκλαβούνος, Σ. Κουβέλη, Εμ. Ποντικάκη, Γ. Λεπενιώτης, Κ. Προκόπη, Αγγ. Κυριακίδου, Xρ. Χρυσανθοπούλου,

Σ. Ρίζος

ΙΚΑ Καμινίων ΠειραιάΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΞΕΙΑΣ ΟΣΦΥΟΪΣΧΙΑΛΓΙΑΣ ΜΕ DICLOFENAC SODIUM ΚΑΙ LORNOXICAM. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ.

Αγγελάκου-Βαΐτση Σ. *1, Βαΐτσης Ν. *1, Αναστασοπούλου Ε. *2, Σκαλτσάς Σ. *2

*1. Ιδιωτικό ιατρείο

*2. Γενικό Νοσοκομείο ΠατησίωνΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Γκιντώνη Ε.*1, Χριστόπουλος Πλ. *2, Σταθοπούλου Αν. *3, Γουρζής Φ. *2 , Σίμος Π. *4

*1. Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Αρκαδίας

*2. Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών

*3. Παιδοψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκο- μείου Πατρών

*4. Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

Κυριακοπούλου Χ., Πολυδώρου Α., Δαλιάνη Σ., Σισμάνογλου Ν., Πανούση Γ., Πετροπούλου Α., Δημοπούλου Β.

Κέντρο Υγείας ΜελιγαλάΗ ΠΟΙΟΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ - 2

Απ.Ι.Πάσχος.Μέτσοβον_ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΟΜΙΛΙΑ

Πρόεδρος: Δ. Μίχας

Νέες κατευθυντήριες οδηγίες για την αντιμετώπιση της Αρτηριακής Υπέρτασης

Χ. ΑντωνακούδηςΟΜΙΛΙΑ

Πρόεδρος: Ν. Εξαδάκτυλος

Στεφανιαία νόσος. Η συμβολή της φαρμακευτικής αγωγής στην δευτερογεγή πρόληψη της στεφανιαίας νόσου.

Ι. ΦωτιάδηςΟΜΙΛΙΑ

Πρόεδρος: Α. Καλλιακμάνης

Χρόνια ηπατίτιδα C: Πρόληψη και θεραπεία.

Σ. ΚουτσουνάςΔΙΑΛΕΙΜΜΑΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα A

Πρόεδροι: Ε. Πόππης - Η. ΣιώραςΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Γαβριηλάκη Ε., Τριανταφύλλου Α., Τριανταφύλλου Γ., Ανυφαντή Π., Κατσίλης Γ., Λαζαρίδης Ν., Πανάγος Χ., Αβαγιαννού Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Παπαδόπουλος Αγγ., Δούμα Σ.

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΙπποκράτειοΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ.

Τριανταφύλλου Α., Γαβριηλάκη Ε., Τριανταφύλλου Γ., Ανυφαντή Π., Χατζημιχαηλίδου Σ., Πυρπασοπούλου Α.,Πανάγος Χ., Αβαγιανού Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Παπαδόπουλος Αγγ., Δούμα Σ.

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΙπποκράτειοΗΠΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ «ΣΥΜΜΑΧΟΙ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

Τσίπης A., Βλαχογιώργος Α., Μεταξωτός N.

Κέντρο Παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ελέγχου Σωματικού Βάρους, ΣυμμετρίαΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΣΘΜΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ , ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ.

Κυριαζής Ι., Μερκούρη Α., Μαυρίδης Α., Σγούρος Κ., Μπελιώτης Ε., Μητσέας Π.,

Κιοσσές Ν., Τάτση Λ., Κουκούλη Π., Τσελέ Ε., Αθανασίου Μ., Παπακωνσταντίνου Γ.

Β’ Παθολογική Κλινική Γ.Ν “Ασκληπιείο” ΒούλαςΤΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, ΣΤΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ

Φραγκούλης Ε, Κυριακάκη Α, Σταυρουλάκης Κ, Μαραγιάννης Κ, Οικονόμου Ν, Γαλάνης Σ, Παπαθανασίου Μ, Μαριόλης Α.

Κέντρο Υγείας Βύρωνα ΑττικήςΗ ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΑΡΟΥΣ ΣΕ ΥΠΕΡΒΑΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΑΚΡΑΤΕΙΑ ΟΥΡΩΝ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

Σωλήνης Ι, Καλαϊτζίδου Ρ, Τσίγκαλος Δ., Θεοχάρη Α.

Γ.Ν.Διδυμοτείχου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ

Βήχος Σ., Τόλη Κ., Σταυρόπουλος Ι., Γεωργιτσογιαννάκου Μ., Καρτελιά Ε., Σοφία Α., Κούτρας Δ., Μαντάς Ι.

Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Ν. Χαλκίδας.

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα B

Πρόεδροι: Π. Γεωργιοπούλου - Μίχα - Ε. ΤσελεπατιώτηςΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΠΕΙΡΩΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΜΕ ΟΥΣΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣHΧΘΗΣΑΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2004-2009

Π. Χέρας1-2, Α. Χατζόπουλος2, Κ. Κρητικός2, Μ. Μίχας1-2, Ε. Μάρα1, Μ. Μαντζιώρος2, Μ. Σαφαρίκας2.

*1. Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ναυπλίου.

*2. Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΥΠΕΡΒΑΡΑ ΚΑΙ ΠΑΧΥΣΑΡΚΑ ΑΤΟΜΑ

Χέρας Π., Χατζόπουλος Α., Κρητικός Κ., Χέρας Β., Γεωργοπούλου Α.Π.

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Mελέτης Ψυχοσωματικών ΠροβλημάτωνΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ταβλαντά Μ1, Κανής Δ.2 , Πολυδώρου Ε2 , Χρυσικόπουλος Γ.3 , Ταβλαντάς Π.3

1. Επιστημονικός συνεργάτης,

2. Γ.Ν.Κορίνθου

3. Κ.Υ.ΛυγουριούΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΜΗ ΔΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΩΝ.

Παρασχάκης Α.1, Αγιαννιωτάκη Ζ2.

1. Ψυχίατρος, Επιμελητής Β’ ΕΣΥ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Δαφνί, Αθήνα.

2. Ιδιώτης Πνευμονολόγος, Μοσχάτο, Αθήνα.ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΚΟΠΩΣΕΩΣ.

Κουμουτσέα Δ.2•1, Χρυσανθόπουλος Σ.1, Δρακίου Γ.1, Κουρούκλης Σ.2•1, Σοίτου Χ.*, Μαμπλέκος Γ.1, Θαλασσινού

Π.*, Καφαντόγιας Α.1, Βασιλόπουλος Α.1, Χριστοδούλου Ν.1, Κοτιλέας Π.1, Λαζαρίδης Κ.3•1

1Καρδιολογική Κλινική 401 Γ.Σ.Ν.Α.,

2Α και Β Παθολογικό Τμήμα 401 Γ.Σ.Ν.Α,

3Καρδιολογική Κλινική 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.,

*ειδικός παθολόγος - συνεργάτηςΕΠΙΔΡΑΣΗ, ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ, ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΥΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΥ ΥΠΝΟΥ

Βαΐτσης Ν1, Αγγελάκου-Βαΐτση Σ1, Αναστασοπούλου Ε2, Σκαλτσάς Σ2

(1) Ιδιωτικό ιατρείο

(2) Γενικό Νοσοκομείο ΠατησίωνΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ.

Κυριακοπούλου Χ, Πολυδώρου Α, Σισμάνογλου Ν, Δαλιάνη Σ, Δημοπούλου Β, Πετροπούλου Α, Πανούση Γ.

Κέντρο Υγείας ΜελιγαλάΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ: ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗΣ;

Βλαχάκη Ο.* Βαγενά Φ., Ελιά Δ.

Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής ΤΥΠΑΤΕ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδας)

*Παθολόγος, Υπεύθυνη Προγράμματος Προληπτικής ΙατρικήςΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ____ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα A

Πρόεδροι: Κ. Τόλη - Α. ΚαραγιάννηςΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Ανυφαντή Π., Τριανταφύλλου Γ., Τριανταφύλλου Α., Γαβριηλάκη Ε., Κατσίλης Γ., Λαζαρίδης Ν., Πανάγος Χ.,

Αβαγιαννού Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Παπαδόπουλος Αγγ., Δούμα Σ.

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΙπποκράτειοΑΝΟΙΑ: Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΠΡΩΙΜΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ;

Σερενές1 Π., Βουκελάτου1 Γ., Χατζηβέης1 Θ., Κίτσου2 Χ., Χριστόπουλος1 Π., Τσαμπαλάς1 Ε., Σαραντόπουλος1 Κ.

1Νευρολογική Κλινική Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Τρίπολης

2Ψυχιατρική Κλινική Ψυχιατρικού Νοσοκομείου ΤρίποληςΗ ΤΥΧΑΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΕΚΚΟΛΠΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Σκαλτσάς Σπυρίδων , Φαράντος Χαράλαμπος , Κυριάκου Βασιλική, Τσουνάκη Ευθυμία, Οικονόμου Ιωάννης,

Βλαχογιώργος Απόστολος, Γιώτης Χρηστάκης, Ασμανίδης Κωνσταντίνος, Μπούσιος Ιωαννης

Α’ Χειρουργική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

Κυριαζής Ι., Α., Ρεκλείτη Μ., Βασιλείου Κ., Καλογήρου Θ., Σγούρος Κ., Μπελιώτης Ε., Μητσέας Π.,Κιοσσές Ν., Τάτση Λ., Ιακωβίδου Σ., Κουκούλη Π., Αθανασίου Μ., Μαυρίδης Α.

Β’ Παθολογική Κλινική , Γ.Ν “Ασκληπιείο” ΒούλαςΜΕΣΟΓΕΙΑΚH ΔΙΑΤΡΟΦH, ΜΕΤΑΒΟΛΙΚO ΣYΝΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟY ΣΥΝΔΡOΜΟΥ – ΜΕΤA-ΑΝAΛΥΣΗ 38 ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ 171964 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Καστορίνη Χ-Μ1,2, Μηλιώνης Χ2, Γουδέβενος Ι2, Παναγιωτάκος Δ1

1Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

2Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο ΙωαννίνωνΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ (SCREENING)ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟ. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.

Φραγκούλης Ε., Κυριακάκη Α., Σταυρουλάκης Κ., Παπαθανασίου Μ., Οικονόμου Ν., Μαραγιάννης Κ., Καραφώτης

Α., Γκατζόλης Η., Μαριόλης Α.

Κέντρο Υγείας Βύρωνα ΑττικήςΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΕΠ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Βήχος Σ., Τόλη Κ., Σταυρόπουλος Ι., Καρτελιά Ε., Κούτρας Δ., Γεωργιτσογιαννάκου Μ., Φιλολίας Δ., Μαντάς Ι.

Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Ν. Χαλκίδας.ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ Η1Ν1 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΣΜΟΥ.

Μολλά Κ, Μπόργκι Λ, Γκότσης Α, Κουτσογιάννη Α, Κιατίπης Ν , Κερασίδου Ι, Mεχμέτ Σ, Αποστολίδης Ι, Μεταλλίδης

Γ, Κουραβάνας Ι., Α. Μήτρογλου, Λεοντίδης Σ, Β. Λεοντίδου, Κουτσογιάννης Ο.

Κέντρο Υγείας ΙάσμουΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα Β

Πρόεδρος: Δ. ΝτουφεξήςΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥΣ ΜΕΣΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Χέρας Π, Χατζόπουλος Α, Κρητικός Κ, Χέρας Β, Μίχας Μ, Μενδρινός Δ, Γεωργοπούλου Α.Π, Σφυρής Ι.

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.ΥΠΕΡΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Χέρας Π, Χατζόπουλος Α, Χέρας Β, Κρητικός Κ, Μίχας Μ, Μενδρινός Δ, Γεωργοπούλου Α.Π.

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

Ταβλαντά Μ.1, Κανής Δ.2, Χρυσικόπουλος Γ.3 ,Ταβλαντάς Π.3

1Επιστημονικός συνεργάτης,

2Γ.Ν.Κορίνθου,

3Κ.Υ.ΛυγουριούO ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗΣ ΣΕ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 1ου ΒΑΘΜΟΥ ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΚΟΙΛΙΟΚΑΚΗ KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ.

Κουμουτσέα Δ.1•2, Νάκος Α.3, Παπαξοίνης Γ.1•2, Παπαξοίνης Κ.*, Παχιαδάκης Ι.3, Λιάτσος Χ.2, Καλαφάτης Ε.2,

Πανάγου Ε.2, Ταμπακόπουλος Δ.2

1Α Παθολογική Κλινική 401 Γ.Σ.Ν.Α.

2Γαστρεντερολογική Κλινική 401 Γ.Σ.Ν.Α. και 417Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

3Γαστρεντερολογική Κλινική 424 Γ.Σ.Ν.Ε. Θεσ/νίκης,

*ειδικός γαστρεντερολόγος (συνεργάτης).«ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ»

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ληξουριώτης Χ.1,Γεωργιλάς Χ.1,Βεκρή Ε.1,Μπατσιάκου Μ.2, Αρμακόλα Φ.3,Πολυμέρου Ε.4, Στούμπος Β.1

1Γενικοί Ιατροί, 2Ιατρός,3Φυσίατρος,4ΜαίαΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ: ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΥ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Φλέσσα Μ., Μέλιος Α., Παπαχριστοπούλου Μ., Βρανά Ε., Αρμένη Μ. Παπαρούπας Α.

Τοπική Μονάδα Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚαλλιθέαςΣΥΧΟΤΗΤΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΠΡΟΘΡΟΜΒΩΤΙΚΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

1Ρανέλλου Κυριακή, 2Παπαγεωργίου Ιωάννα, 2Πόππης Ευάγγελος, 2Βανδώρου Λουίζα, 2Λαμπράκη Αικατερίνη,

1Γολεγού Σταματίνα, 1Κυριαζόπουλος Παναγιώτης

1Εργαστήριο Μοριακής Διαγνωστικής

2Σταθμός Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων“ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ Κ.Υ. ΙΑΣΜΟΥ”

Κουτσογιάννης Ο., Στάθη Χ., Αγγελοπούλου Χ., Mεχμετ Σ., Παρασκευοπούλου Μ., Ρησγγίτς Α., Mιτρόγλου Α., Λεοντίδης Σ., Ζινάπη Π., Ντούρτσιου Σ., Μπόργκι Λ.

Κ.Υ. Ιάσμου, Ίασμος Ν.ΡοδόπηςΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα Α

Πρόεδροι: Γ . Γιαννόπουλος - Ε. ΓιαννιτσιώτηΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΥΤΙΚΗΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Ανυφαντή Π., Παπαδόπουλος Αγγ., Τριανταφύλλου Α., Γαβριηλάκη Ε., Τριανταφύλλου Γ., Χατζημιχαηλίδου Σ.,

Πυρπασοπούλου Α., Πανάγος Χ., Αβαγιανού Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Δούμα Σ.

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΙπποκράτειοΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ν.ΔΙΔ/ΧΟΥ

Καλαϊτζίδου Ρ. , Τσίγγαλος Δ. , Θεοχάρη Α. , Δημητριάδης Γ. , Γρουνίδης Γ. , Γαβριηλίδης Μ. , Παπανικολάου Ν., Κοντογιάννης Ν. , Πολυμένου Ε.

Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Ν. ΔιδυμοτείχουΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΓΡΙΠΩΔΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Βάλλα Α., Τρομπούκη Μ., Παπαδομιχελάκης Γ., Βάλλας Χρ.

Κ.Υ.ΔιστόμουΗ ΠΡΟΣΚOΛΛΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚO ΔΙΑΤΡΟΦΙΚO ΠΡOΤΥΠΟ ΣΥΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΙΚΡΩΝ-ΠΥΚΝΩΝ LDL ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΤΥΠΟ Β ΤΩΝ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΤΤΙΚΗ

Καστορίνη Χ.-Μ.1, Παναγιωτάκος Δ.1, Χρυσοχόου Χ.2, Πίτσαβος Χ.2, Σκούμας Ι.2, Βέλλας Σ.1, Κάμπαξης Μ.1,

Στεφανάδης Χ.1

1 Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής, Χαροκόπειο Παν/μιο

2 Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.

Μπριστιάνου M., Πάνου X., Χατζιδάκης Ι*., Καψάλη I., Μαρινάκης Θ ., Νικολόπουλος Β., Καραίσκος Γ., Αστρέχα, Δ., Λιασκώνη Κ., Κατωπόδη Ε..**

Γ. Ν. Λαμίας, Ψ. Ν. Α Δρομοκαΐτειο*, Γ. Ν . Καρπενησίου**ΤΥΧΑΙΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΟΛΗΔΟΧΟ ΚΥΣΤΗ ΣΕ ΥΠΕΡΗΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΔΕΞΙΟΥ ΥΠΟΧΟΝΔΡΙΟΥ.

Λάμπρου Α., Κανέλλου Β., Γεωργάκη Στ., Τζεμαΐλας Ι., Κουκουμτζή Ι., Καούκη Α., Κέντον Χ., Γκρίλιας Δ.

Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο Γ. Ν. Κορίνθου.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ Η1Ν1

Βήχος Σ., Τόλη Κ., Γεωργιτσογιαννάκου Μ., Καραγιάννης Α., Κούτρας Δ., Μπελή Μ., Λίτσα Ε., Μαντάς Ι.

Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Ν. Χαλκίδας._AΙΤΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Κετίκογλου Ι., Αλαφοστέργιος Γ., Αθανασοπούλου Π., Κουτσιάνας Χ., Κόλλιας Μ., Θανέλλας Σ., Πηρουνάκη Μ.,

Μουλακάκης Α.

Παθολογικό τμήμα ΓΝΑ «Ιπποκράτειο»ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα Β

Πρόεδροι: Β. Λαμπαδιάρη - Δ. Χαρίτος

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΩΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΠΑΘΟΥΣ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ SJÖGREN

Πέτσιου Ε., Βρεττός Ι., Σταμόπουλος Κ, Κανούτα Φ., Οικονομοπούλου Χ., Χαρίτος Δ., Λαμπαδιάρη Β.,

Παπαδόπουλος Α., Γιαννόπουλος Γ. , Οικονομόπουλος Θ.

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών ,

Π.Γ.Ν «Αττικόν» , ΑθήναΕΠΙΠΕΔΑ ΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ ΣΕ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Χέρας Π, Χατζόπουλος Α, Χέρας Β, Κρητικός Κ, Μίχας Μ, Μενδρινός Δ, Γεωργοπούλου Α.Π.

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΟΛΠΙΚΗΣ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗΣ ΣΕ ΓΗΡΑΙΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Χέρας Π, Χατζόπουλος Α, Χέρας Β, Κρητικός Κ, Μίχας M, Μενδρινός Δ, Γεωργοπούλου Α.Π.

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Η ΠΟΛΥΦΑΡΜΑΚΙΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΑΣΚΟΠΗ ΣΠΑΤΑΛΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΓΕΙΑ

Ταβλαντά Μ.1, Κανής Δ.2 , Πολυδώρου Ε.2 ,

Χρυσικόπουλος Γ.3, Ταβλαντάς Π.3

1Επιστημονικός συνεργάτης, 2Γ.Ν.Κορίνθου, 3Κ.Υ.ΛυγουριούΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ.

Κουμουτσέα1 Δ., Μέγας1 Ι., Πάλλας1 Δ., Φωτόπουλος Ι.1, Δηλανάς Μ.1, Χατζηιωαννίδης Α.2, Θαλασσινού* Π.,Kαρύδης Ι.3, Σοίτου Χ.*, Κυριακίδης Γ.**

1Α Παθολογική Κλινική και Ενδοκρινολογικό Τμήμα 401 Γ.Σ.Ν.Α., 2Ενδοκρινολογικό Τμήμα 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.,

3Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, *ειδικός παθολόγος-συνεργάτης, **Διαιτολογικό Τμήμα 401 Γ.Σ.Ν.Α. και 417

Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.«ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΓΡΙΠΠΗ Η1Ν1»

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ληξουριώτης Χ.1, Μπατσιάκου Μ.2, Στούμπος Β.1 ,

Βεκρή Ε.1,Γεωργιλάς Χ.1,Αρμακόλα Φ.3 ,Στεφανίδου Μ.2,

Πολυμέρου Ε.4 ,Περιτογιάννης Β. 5

1Γενικοί Ιατροί, 2ιατροί, 3φυσίατρος, 4μαία, 5ψυχίατροςΓΝΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ (ΠΑΠ-ΤΕΣΤ)

Μπατιστάτου Χ., Γιανναράκη Κ.,Ράγιου Δ.,Μέλιος Α.,Παπαρούπας Α.

Τοπική Μονάδα Υγείας ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚαλλιθέαςΟ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Καλοκαιρινού Μ., Πουλόπουλος Ν., Μπάκας Ι., Περράκης Κ., Γαρύφαλλος Δ.

Κέντρο Υγείας Καλυβίων Γ.Ν.Ν.Θ. «Σωτηρία»ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΑΣΘΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΑ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΒΩΝ

Τριαρίδης Ν.1,Ζακαλκά Μ.2,Παπαευσταθίου Αλ.1

1Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Θηβών,2 ΡευματολόγοςΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

Συντονιστές: Β. Φιλιππάτου - Κ. Βαμβακούλα

Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της λοίμωξης από clostiridium difficile

Σ. Κωστούρου – Α. Αϊβατζόγλου

Διαχείριση της πνευμονίας που σχετίζεται με την χρήση αναπνευστήρα

Ι. Κουνέλη – Ι. Κριθαριώτη

Πρόληψη ουρολοιμώξεων

Κ. Τασούλα – Α. Πολιτίδου

Πρόληψη βακτηριαιμιών

Α. Δρακάκη – Α. Μουγκίδης

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ – ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ)

Συντονιστής: Σ. Φούσσας

Ομιλητές: Α. Μελιδώνης - Δ. Κουτσοβασίλης - Μ. Ζαϊρης - Ν. Πατσουράκος - Α. ΠρεκατέςΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ

Τέχνη και Επιστήμη

Κ. ΓαϊτάνοςΔΕΞΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόεδροι: Ν. Κελέρμενος - Π. ΤαβλαντάςΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΑΛΜΟΥΔ

Παλαιοθοδώρου Ο.1, Παλαιοθεοδώρου Αν.2, Κυριακοπούλου Β.3, Φλώρου Χ.4, Αργυροπούλου Α.2

1. Π.Ι. Σανταμερίου Αχαΐας, 2. Γ.Ν.Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», 3. Π.Ι.Φαλάνης Λάρισας, 4. Εργαστήριο

Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας Α.Π.Θ.Η ΛΟΥΤΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ

Αργυροπούλου Α.1, Παλαιοθεοδώρου Αν.1, Φλώρου Χ.2, Παλαιοθοδώρου Ο.3, Κυριακοπούλου Β.4

1. Γ.Ν.Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», 2. Εργαστήριο Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας Α.Π.Θ., 3. Π.Ι. Σανταμερίου Αχαΐας, 4. Π.Ι.Φαλάνης Λάρισας,Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Γ. Κ., ΧΑΝΤΖΗΣΑΛΑΤΑΣ MD, MSc, Ph.D.ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΑΙΩΝΑ

Τσικρικά Σταματούλα1, Τσικρικάς Σπύρος2, Πουρίκη Σοφία3

1. Γ’ Πνευμονολογική Κλινική Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, MSc, 2. Β’ Καρδιολογική

Κλινική Ευαγγελισμος, MSc, 3. Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΑθηνώνΗ ΠΡΩΤΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ.

Ταβλαντά Μ.1, Κανής Δ.2, Πολυδώρου Ε.2, Χρυσικόπουλος Γ.3, Ταβλαντάς Π.3

1. Επιστημονικός συνεργάτης, 2. Γ.Ν.Κορίνθου, 3. Κ.Υ.ΛυγουριούΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΕΛΛΑΣ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕΤΑΞΥ 1578-1878

Ταβλαντά Μ.1, Κανής Δ.2, Χρυσικόπουλος Γ. 3, Ταβλαντάς Π.3

1. Επιστημονικός συνεργάτης, 2. Γ.Ν.Κορίνθου, 3. Κ.Υ.ΛυγουριούΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ

Κυριακοπούλου Β.1, Φλώρου Χ.2, Αργυροπούλου Α.3, Παλαιοθοδώρου Ο.4, Παλαιοθεοδώρου Αν.3

1Π.Ι.Φαλάνης Λάρισας, 2Εργαστήριο Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας Α.Π.Θ., 3Γ.Ν.Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», 4Π.Ι.

Σανταμερίου ΑχαΐαςΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ

Παλαιοθεοδώρου Αν.1, Κυριακοπούλου Β.2, Παλαιοθοδώρου Ο.3, Αργυροπούλου Α.1, Φλώρου Χ.4

1Γ.Ν.Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», 2Π.Ι.Φαλάνης Λάρισας

3Π.Ι. Σανταμερίου Αχαΐας, 4Εργαστήριο Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας Α.Π.Θ.ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΗ ΚΥΠΡΟ.

Ταβλαντά Μ1, Κανής Δ.2 , Πολυδώρου Ε2, Χρυσικόπουλος Γ 3 , Ταβλαντάς Π3 .

1. Επιστημονικός συνεργάτης, 2. Γ.Ν.Κορίνθου, 3. Κ.Υ.ΛυγουριούΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Παλαιοθεοδώρου Αν.1, Κυριακοπούλου Β.2, Φλώρου Χ.3, Αργυροπούλου Α.1 Παλαιοθοδώρου Ο.4

1Γ.Ν.Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», 2Π.Ι.Φαλάνης Λάρισας, 3Εργαστήριο Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας Α.Π.Θ., 4Π.Ι.

Σανταμερίου ΑχαΐαςΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Κυριακοπούλου Β.1, Παλαιοθοδώρου Ο.2, Αργυροπούλου Α.3, Φλώρου Χ.4 ,

Παλαιοθεοδώρου Αν.3

1Π.Ι.Φαλάνης Λάρισας, 2Π.Ι. Σανταμερίου Αχαΐας, 3Γ.Ν.Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», 4Εργαστήριο Ιατροδικαστικής-

Τοξικολογίας Α.Π.Θ.Η ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΗ ΕΞΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ

Τσικρικά Σταματούλα1, Πουρίκη Σοφία2

1. Γ’ Πνευμονολογική Κλινική Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, Ιατρός Δημόσιας Υγείας, MSc

2. Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική ΑθηνώνΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Συντονιστής: Σ. Σκαλτσάς

Από τη δυσπλασία στον καρκίνο του παχέος εντέρου από τη σκοπιά του παθολογοανατόμου

Ν. Γιαννάκου

Η τεχνική της πολυπεκτομής

Σ. Τριανταφυλλίδης

Πολυποδιασικά σύνδρομα

Χ. Φαράντος

Παρακολούθηση του πληθυσμού (Follow up).

Γ. Ν. ΖωγράφοςΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΝΑΙΜΙΩΝ

Συντονιστές: Θ. Μαρινάκης - Ε. Γρουζή

Σιδηροπενική αναιμία

Κ. Σταμούλης

Αναιμία στην κύηση

Δ. Μπαρμπαρούση

Μεσογειακά σύνδρομα και αιμοσφαιρινοπάθειες

Π. Τσαφταρίδης

Μεγαλοβλαστική αναιμία

Β. Κομνηνάκα

Aναιμία από φάρμακα

Γ. ΣαββίδουΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα Α

Πρόεδροι: Μ. Καραμούζης - Α. ΧούνταΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ: ΕΝΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ανυφαντή Π., Γαβριηλάκη Ε., Τριανταφύλλου Α., Τριανταφύλλου Γ., Χατζημιχαηλίδου Σ., Πυρπασοπούλου Α.,Πανάγος Χ., Αβαγιανού Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Παπαδόπουλος Αγγ., Δούμα Σ.

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΙπποκράτειοΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΧΡΟΝΙΟΥΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Τριανταφύλλου Γ., Τριανταφύλλου Α., Γαβριηλάκη Ε., Ανυφαντή Π., Χατζημιχαηλίδου Σ., Πυρπασοπούλου Α., Πανάγος Χ., Αβαγιανού Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Παπαδόπουλος Αγγ., Δούμα Σ.

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΙπποκράτειοΣΥΝΔΡΟΜΟ ΙΝΟΜΥΑΛΓΙΑΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΣΙΔΗΡΟΠΕΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΙΜΙΑ

Καραμαγκιώλης Σ., Ευθυμίου Ε., Μαρκούτη Ε., Μαυρουδής Σ., Καραμήτσος Κ.

Α’ Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Μπριστιάνου Μ., Πάνου Χ., Χατζιδάκης Ι*., Καλοπήτα Σ., Καψάλη Ι., Μαρινάκης Θ., Καραΐσκος Γ., Νικολόπουλος

Β., Αστρέχα Δ., Τσιλιγκρού Β.

Γ. Ν. Λαμίας, Ψ.Ν.Α Δρομοκαΐτειο*.ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ-ΑΕΡΟΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2009

Μπούτος Γ.Π., Τάνης Χ.Δ., Αποστολίδου Ε.Α., Αγαπίδης Ζ.Χ., Παπαδοπούλου Α.Σ.

Ιατρείο Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, Κ.Υ. Θέρμης ΘεσσαλονίκηςΣΤΕΝΩΣΗ ΜΙΤΡΟΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ 27 ΕΤΩΝ

Βήχος Σ., Τόλη Κ., Κούτρας Δ., Σταυρόπουλος Ι., Καρτελιά Ε., Μπελή Μ., Γεωργιτσογιαννάκου Μ., Μαντάς Ι. Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Ν.ΧαλκίδαςΕΠΙΠΛΟΪΚΗ ΑΠΟΦΥΣΙΤΙΔΑ: ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΙΤΙΑ ΟΞΕΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΟΥ ΑΛΓΟΥΣ

Μαράτου Αικ., Βρέντζου Ε., Αποστολοπούλου Γ., Καλοκαιρινού Μ., Καρακύκλας Δ., Δρόσος Χ.

Π.Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Η ΠΡΟΣΘΕΣΗ Β2-ΔΙΕΓΕΡΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΑΝ ΑΓΩΓΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΙΣΠΝΕΟΜΕΝΑ ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΙΔΗ

Καλαϊτζίδου Ρ. , Θεοχάρη Α. , Τσίγγαλος Δ. , Δημητριάδης Γ. , Γρουνίδης Γ. , Γαβριηλίδης Μ. , Παπανικολάου Ν., Κοντογιάννης Ν. , Πολυμένου Ε.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα Β

Πρόεδροι: Σ. Παπαγεωργίου - Ε. ΠαπαδαυίδΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΥ D

Χέρας Π, Χατζόπουλος A, Μίχας M, Χέρα M, Κρητικός K, Μαντζιώρος M, Σαφαρίκας M.

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.ΜΟΡΦΩΜΑ ΥΠΟΠΤΟ ΓΙΑ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΔΕΞΙΟ ΝΕΦΡΟ ΣΕ ΑΝΔΡΑ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ

Χέρας Π., Χατζόπουλος Α., Κρητικός Κ., Γεωργοπούλου Α.Π., Σφυρής Ι.

Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Μελέτης Ψυχοσωματικών Προβλημάτων.ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΕ ΝΕΑΡΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΩΣ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ LIDDLE. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ.

Γαλήνας Α.1, Κουμουτσέα Δ.1•2, Γριβέας Ι.1, Μαζωνάκης Ε.1, Κόκκαλης Α.1, Θαλασσινού Π.*, Κουρούκλης Σ.1•3, Σοίτου Χ.*, Δερμιτζάκης Ε.1, Φωτόπουλος Ι.1•3, Λαζαρίδης Κ.3, Καραμήτσος Κ.1

1Νεφρολογική και 2Α Παθολογική 401 Γ.Σ.Ν.Α.,

3Καρδιολογική Κλινική 401 Γ.Σ.Ν.Α. και 417 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.,

*ειδικοί παθολόγοι – συνεργάτες.Η ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΘΗΛΑΣΜΟ

Τσιτσάνη Π., Σαμουργκανίδου Λ., Αδακτύλου Ε., Τσιάτα Ε., Θεοχάρη Α, Μιχαηλίδη Α., Σιββάς Θ.

Παιδιατρικό Τμήμα και Μαιευτική Κλινική Γενικό Νοσοκομείο ΔιδυμοτείχουΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Γκιντώνη Ε.1, Χριστόπουλος Πλ.2, Σταθοπούλου Αν.3, Γουρζής Φ.2 , Σίμος Π.4

1. Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης Αρκαδίας,

2. Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών ,

3. Παιδοψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών,

4. Τμήμα Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο ΚρήτηςΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΠΑΝΔΗΜΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΠΗΣ Α Η1Ν1 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟ

Μπίτσικας Ι., Νικολαϊδου Ξ., Παπαρούπας Α.

Τοπ. Μον. Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Καλλιθέας, Τοπ. Ιατρείο Παλ. ΦαλήρουΥΠΝΟΣ: ΥΠΟΤΙΜΗΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟ.

Βλαχάκη Ο.*, Βαγενά Φ., Ελιά Δ..

Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής ΤΥΠΑΤΕ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος)

* Παθολόγος, Υπεύθυνη Προγράμματος Προληπτικής Ιατρικής

O ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΩΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΩΝ.

Μπόργκι Λ ,Κουτσογιάννη Α, Ρησγγίτς Α, Κερασίδου Ι, Μεχμέτ Σ, Καρακάσης Γ, Κουτσογιάννης Ο,

Λεοντίδης Σ, Παρασκευοπούλου Φ, Ζινάπη Π, Ντούρτσιου Σ, Σαρίδου Σ.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα Α

Πρόεδροι: Α. Μουλακάκης - Θ. ΣπυρόπουλοςΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΗ Η ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ;

Παπαδόπουλος Ι. Στ.EΚΒΑΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΑ ΠΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Δ, ΜΕ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗ Χ.Α.Π. ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟ ΛΟΙΜΩΞΗ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

Καλαϊτζίδου Ρ. , Τσίγγαλος Δ. , Θεοχάρη Α. , Δημητριάδης Γ. , Γρουνίδης Γ. , Γαβριηλίδης Μ. , Παπανικολάου Ν., Κοντογιάννης Ν. , Πολυμένου Ε.

Παθολογική Κλινική Γ.Ν.Ν. ΔιδυμοτείχουΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΙΚΟΥ ΙΚΤΕΡΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν. ΣΠΑΡΤΗΣ

Αγγέλη Ελένη, Γασπαράκη Μαρία, Καρατάσιου Ζωή, Παναγιώτου Ιωάννης.

Παιδιατρική Κλινική Γ.Ν.ΣπάρτηςΟΝΕΙΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΗΜΕΡΑ;

Τσουκαλά Διονυσία, Παπαδοπούλου Αθηνά, Ζερβουδάκη Αναστασία, Τσουμάκας Κωνσταντίνος, Γεωργιοπούλου-

Μίχα Παρασκευή.

Εφηβικό Ιατρείο, Γενικό Νοσοκομείο «ΚΑΤ».ΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ-ΠΟΣΟ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ ΕΙΝΑΙ; ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μαυρογιάννη Α-Δ. Φ.1, Πιττας Α.2 , Μπούτος Γ. Π.2, Πετρακοπούλου Π. Α.1, Μπομπότης Γ. Χ.1, Τάνης Χ.Δ.2,

Ζάρβαλης Η. Θ.1, Αποστολίδου Ε.Α.2, Στυλιάδης Ι. Γ.1, Αργυροπούλου Ε. 1 Καπρίνης Ι. Κ.1

1ΓΝΘ“Παπαγεωργίου”,Θεσσαλονίκη

2Ιατρείο Αερολιμένα Θεσσαλονίκης, Κ.Υ Θέρμης ΘεσσαλονίκηςΑΠΟΣΤΗΜΑ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΑΝΙΟΥΣΑ ΑΟΡΤΗ ΩΣ ΕΠΙΠΛΟΚΗ ΛΟΙΜΩΔΟΥΣ ΕΝΔΟΚΑΡΔΙΤΙΔΑΣ

(ΛΕ) ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΑΟΡΤΙΚΗΣ ΒΑΛΒΙΔΑΣ

Πέτρου Ε.1, Καραλή Β.1, Πόππης Ε.3, Παπούλης Σ.1, Μπούτος Γ.2

1Παθολογική Κλινική, 2Καρδιολογική Κλινική, 3Αιμοδοσία

Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων, ΑθήναΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Βήχος Σ.,Καραγιάννης Α., Τόλη Κ.,Σταυρόπουλος Ι.,Γεωργιτσογιαννάκου Μ., Φιλολίας Δ., Καρτελιά Ε., Μαντάς Ι.

Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν.Ν. Χαλκίδας.ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗ

Δάβου Ε., Νοσηλεύτρια ΠΕ MSc PhDc Αρεταίειο Νοσοκομείο, Σουρτζή Π Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα

Νοσηλευτικής ΕΚΠΑΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα Β

Πρόεδροι: Φ. Λουκά - Α. ΒαφειάδουΉ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ Ή ΕΓΩ, ΕΝΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Κουφοκώτσιος Αναστάσιος, Νοσηλευτής Ψυχικής Υγείας – Σύμβουλος τοξικοεξάρτησης, ΨΝΘ.

Ταχμάζογλου Μαρία, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, ΓΝΘ « Άγιος Δημήτριος».ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ

Παγουρτζή Ε.1, Σκλαβούνος Π.2, Παπαγιάνννη Ε.4, Φανουργιάκη Μ.4, Προκόπη Κ.1, Δαλαμαγκας Λ.5

1.Φοιτήτρια Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 2.ΙΚΑ ΚΑΜΙΝΙΩΝ Πειραιά

3.Πολυκλινική, Ολυμπιακό Χωριό, 4.Φοιτήτρια Τμήματος Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

5.Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΑΜΑΤΟΣ.

Ιωάννης Καφαντάρης1, Ευαγγελία Μεϊμέτη2

1. Ειδικευόμενος Καρδιολόγος , Γ.Ν. Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ», Αθήνα

2. Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Γ.Ν. Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ», Αθήνα

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στη«Διοίκηση της Υγείας» - ( Master of Science in Health Management ), Κλινική

Εκπαιδεύτρια ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθηνών

«ΕΝΗΓΜΑ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ

Κουλούρη Αγ.1, Σκοπελίτου Μ.2, Ψας Π.3,Παππά Μ.4, Μπούζας Λ.5

1. Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, ΜSc ΠΦΥ, Κ.Υ. Σαλαμίνας, 2. Νοσηλεύτρια MSc ΜΕΘ-Επείγουσα Νοσηλευτική,

ΓΝΠ «Τζάνειο» , 3. Νοσηλευτής MSc ΜΕΘ-Επείγουσα Νοσηλευτική, ΓΝΠ «Αγ. Παντελεήμων», 4. Επισκέπτρια Υγείας, Κ.Υ. Σαλαμίνας, 5. Νοσηλευτής Κ.Υ. ΣαλαμίναςΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΤΕΑΣ

Ληξουριώτης Χ.1, Φουσέκη Κ.2, Φουσέκη Β.2, Γαλάτου Ν.2, Μπατσιάκου Μ.1, Πολυμέρου Ε.2, Αρμακόλα Φ.1.

1. ιατρός , 2. νοσηλεύτριαΤΙΤΛΟΣ: «Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΣΑΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΜΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΜΑΘΗΤΗ»

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Γεώργα Γ. Pt. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, Σεφεριαδης Μ. Pt,Msc. ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΑΤΗΣΙΩΝ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ,ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙ/ΑΣ , Πέττα Γ. Pt, Msc. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τμ. ΦΥΣ/ΑΣ, Υπ. Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ .

Kαρναβά θάλεια. Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας. Τ.Ε Νοσηλεύτρια

Καρανασιου Ελένη. Τ.Ε Φυσιοθεραπεύτρια Γ.Ν.Ελενα ΒενιζέλουΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΑΓΧΟΥΣ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ

Τριανταφύλλου Γ., Ανυφαντή Π., Τριανταφύλλου Α., Γαβριηλάκη Ε., Κατσίλης Γ., Λαζαρίδης Ν., Πανάγος Χ., Αβαγιαννού Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Παπαδόπουλος Αγγ., Δούμα Σ.

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΙπποκράτειοΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα Α

Πρόεδροι: Γ. Μπομπότης - Η. ΣταυρινίδηςΔΗΛΩΣΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΊΑΣ Ή ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ;

Τσικρικά Σταματούλα1, Πουρίκη Σοφία2

Ιατρός Υγιεινολόγος, Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Αθηνών

Πανεπιστημιακή Κλινική Ιπποκράτειου Νοσοκομείου ΑθηνώνΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΘΕΝΩΝ – ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Κόντου Νίκη1, Γιαννοπούλου Αθανασία1, Τσάκου Ευαγγελία1, Νικολάου Μαρία1, Κολοβέρου Ευσταθία1, Σούπος Νικόλαος2, Ψαλτοπούλου Θεοδώρα2, Δημόπουλος Μελέτιος – Αθανάσιος2, Παναγιωτάκος Δημοσθένης1

1.Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

2.Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο ΑθηνώνΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Σωλήνης Ι, Καλαϊτζίδου Ρ, Τσίγκαλος Δ., Θεοχάρη Α.

Γ.Ν.ΔιδυμοτείχουO ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΩΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΙΘΑΝΟΥ Α.Ε.Ε.

Μαράτου Αικ, Καλοκαιρινού Μ., Παϊανίδη Ι., Καρακύκλας Δ., Δρόσος Χ.

Π.Γ.Ν.Α «Γ. Γεννηματάς»ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΔΙΑΒΗΤΗ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ

Καραμαγκιώλης Σ., Μαρκούτη Ε., Μαυρουδής Σ., Ευθυμίου Ε., Καραμήτσος Κ.

Α’ Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου ΛάρισαςΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σκοπελίτου Μ.1, Κουλούρη Α.2, Ουζούνη Χ.3, Ψας Π.4, Μελετιάδου Μ.5, Νακάκης Κ.6

1. Νοσηλεύτρια MSc(c) ΜΕΘ-Επείγουσα Νοσηλευτική, ΓΝΠ «Τζάνειο», 2. Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας, ΜSc

ΠΦΥ, Κ.Υ Σαλαμίνας, 3. Καθηγήτρια Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι Λαμίας, 4. Νοσηλευτής MSc(c) ΜΕΘ-Επείγουσα Νοσηλευτική, ΓΝΠ «Αγ. Παντελεήμων», 5. Προϊσταμένη Γ’ Παθολογικής Κλινικής, ΓΝΠ «Τζάνειο», 6.

Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής Τμήμα Τ.Ε.Ι Λαμίας

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΙΠΩΔΟΥΣ ΔΙΗΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΤΥΧΑΙΟ ΔΗΓΜΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΦΥ

Πουλόπουλος Ν., Καλοκαιρινού Μ., Περράκης Κ., Μπάκας Ι., Γαρύφαλλος Δ.

Κέντρο Υγείας Καλυβίων Γ.Ν.Ν.Θ. «Σωτηρία»ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΕ ΕΜΠYΡΕΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Καλοκαιρινού Μ., Περράκης Κ., Πουλόπουλος Ν., Μπάκας Ι., Γαρύφαλλος Δ.

Κέντρο Υγείας Καλυβίων Γ.Ν.Ν.Θ. «Σωτηρία»ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Βλαχάκη Ο.*, Ελιά Δ., Βαγενά Φ..

Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής ΤΥΠΑΤΕ (Ταμείο Υγείας Προσωπικού Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος)

* Παθολόγος, Υπεύθυνη Προγράμματος Προληπτικής ΙατρικήςΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα B

Πρόεδροι: Γ. Κουρής - Α. ΠαπαευσταθίουΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΟΞΕΩΣΗ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙΣΑ ΑΠΟ ΜΕΤΦΟΡΜΙΝΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Χέρας Π, Χατζόπουλος A, Κρητικός K, Χέρας B.

Παθολογική Κλινική Νοσοκομείου Ναυπλίου.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Μπιρμπίλη Ε.,1 Τσουβαλάς Αθ.,2 Κωνσταντινίδου Μ.,2 Γεωργίου Γ.,2 Σκεπαριανός Αλ.,3 Φαχαντίδου Α1.

1. ΑΠΘ – ΤΕΦΑΑ Θεσ/νίκης

2. ΚΨΥ Σερρών

3. ΑΠΘ-ΤΕΦΑΑ ΣερρώνΠΡΟΘΕΣΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΗΣ Η1Ν1 ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ. ΠΡΟΔΡΟΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.

Τσιτσάνη Π., Αδακτύλου Ε., Σαμουργκανίδου Λ. ,Τσιάτα Ε., Θεοχάρη Α., Κιολιού Ε.

Παιδιατρικό Τμήμα Γενικό Νοσοκομείο ΔιδυμοτείχουΟ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΕΛΚΩΝ

Λιάκου Α., Δημητράκη Π., Λιόρδου Φ., Ζουριδάκη Ε., Ζακοπούλου Ν.ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΡΙΠΠΗΣ Η1Ν1.

Ληξουριώτης Χ.1, Σπανού Α.2, Καραγιάννης Ι.2, Βαποράκη Ε.2, Στεφανίδου Μ.2, Παπαδομιχελάκης Γ.3,

Κ. Υ. Διστόμου, Γενικό Νοσοκομείο Λειβαδιάς.

1:Γενικός Ιατρός, Επιμελητής Β’, 2:Ιατρός υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου, 3:Παθολόγος, ΔιευθυντήςΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΤΩΣΕΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Απ.Ι.Πάσχος.ΜέτσοβονΟ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ

Ιωάννης Καφαντάρης1, Ευαγγελία Μεϊμέτη2

1. Ειδικευόμενος Καρδιολόγος , Γ.Ν. Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ», Αθήνα

2.Νοσηλεύτρια Τ.Ε., Γ.Ν. Μελισσίων «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ», Αθήνα

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στη«Διοίκηση της Υγείας» - ( Master of Science in Health Management ), Κλινική

Εκπαιδεύτρια ΙΕΚ ΕΚΑΒ Αθηνών

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα A

Πρόεδροι: M. Σεφεριάδης - Μ. ΜαλασίδουΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ Ο ΕΓΚΑΙΡΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΔΕΠ-Υ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΠ-Υ

Παξινός Ι. (Δρ.κλινικής ψυχολογίας,ΓΝΠατησίων) Ξανθοπούλου Ε. (κοινωνική λειτουργός)ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Ρεκλείτη Μαρία1, Δρ. Ρούπα Ζωή2, Κυλούδης Παναγιώτης3, Μέλλος Χρυσοβαλάντης, Κληματσάκη Καλλιόπη4,

Δρ. Κυριαζής Ιωάννης5

1.Νοσηλεύτρια ΤΕ, υποψήφια MSc, Γ.Ν. Κορίνθου

2.Ιατρός, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

3.Νοσηλευτής ΤΕ, υποψήφιος MSc, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη

4.Ειδικευόμενος/η Γενικής Ιατρικής, Γ.Ν. Κορίνθου

5.Παθολόγος – Διαβητολόγος, Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Β΄ Παθολογική Κλινική και Διαβητολογικό Ιατρείο Γ.Ν.

“Ασκληπιείο” ΒούλαςΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΟΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΕΤΑΝΟΥ

Τόσκα Αικατερίνη1, Σαρίδη Μαρία1, Αλωνιστιώτη Αναστασία2, Αποστολοπούλου Ελένη3

1.Νοσηλεύτρια ΠΕ, Msc, Νοσοκομείο Κορίνθου

2.Νοσηλεύτρια ΤΕ, Νοσοκομείο Κορίνθου

3.Αναπληρώτρια καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα νοσηλευτικής Πανεπιστημίου

ΑθηνώνΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΥΧΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ ΜΕΤΑΞΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ: ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ MUEQ.GR.

Μπεκιάρη Ε.1, Λυράκος Γ.2, Δαμίγος Δ.3, Μαυρέας Β.4, Δημολιάτης Ι.5

1.Φυσικοθεραπεύτρια 401 ΓΣΝΑ,

2.Ψυχολόγος Υγείας MSc,PHd c. Λέκτωρας(ΠΔ 407)Ιατρικής Σχολής Αθηνών, Μονάδα Πόνου, 2η Κλινική

Αναισθησιολογίας Αττικό Νοσοκομείο,

3.Eργαστήριο Ιατρικής Ψυχολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

4.Τμήμα Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,

5.Τμήμα Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.«ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΣΚΟΛΙΩΣΗΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ»

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ληξουριώτης Χ.1, Αρμακόλα Φ.2, Βεκρή Ε.3, Γεωργιλάς Χ.3, Μπατσιάκου Μ.4, Στεφανίδου Μ.4, Πολυμέρου Ε.5, Στούμπος Β.3

1.Γενικός Ιατρός-Φυσικοθεραπευτής, 2.Φυσίατρος, 3. Γενικοί ιατροί, 4.Ιατροί, 5.ΜαίαΤΙΤΛΟΣ: « ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΣΤΕΟΠΩΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Σεφεριάδης Μ Pt, Msc. Γ.Ν.ΠΑΤΗΣΙΩΝ. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ,ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Πέττα Γ.Pt, Msc. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Τμ. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, Υπ. Δρ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Μαυραγάνης Β.Pt, Μεταπτυχιακός Φοιτητής ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΕ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΥΠΕΡΟΣΤΩΣΗ (ΝΟΣΟΣ FORESTIER) CASE REPORT

Συγγραφείς: Μαυραγάνης Βασίλειος, Φυσικοθεραπευτής , τ. Φυσ/της ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ μεταπτυχιακός φοιτητής

Ιατρικής Αθηνών .

Πέττα Γεωργία, Pt. Msc. ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ.

Σεφεριάδης Μιχαήλ, Pt. Msc. Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ.

Μπίτζιου Ξανθή, Νοσηλεύτρια (ΤΕ) Μ.Ε.Θ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ.«Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΣΚΗΣΗΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Μπούρος Ε., ΦΥΣ/ΗΣ , ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Μετικαρίδης Δ., ΦΥΣ/ΗΣ , ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Σεφεριάδης Μ.,Pt.Msc,Γ.Ν.ΠΑΤΗΣΙΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ -ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πέττα Γ., Pt.Msc, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ –ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αίθουσα B

Πρόεδροι: Ν. Κοντοδημόπουλος - Ε. ΠαππάΜΕΛEΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΩΡΑΚΑ, ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΆΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΙΤΙΑΣ.

Ιωάννης Βρεττός1, Άγγελος Παπαδόπουλος1,2, Χρήστος Κόκαλης1 , Κωνσταντίνος Μπαλαμπάνης1, Κωνσταντίνος

Καμποσιώρας1, Διονύσης Χαρίτος1, Δημήτρης Νιάκας2, Θεοφάνης Οικονομόπουλος1

1.Β Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Π.Γ.Ν. Αττικόν, Αθήνα

2.Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Κοινωνικών ΕπιστημώνΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΝΟΣΟ

Θεοφίλου Π.

Διδάκτωρ Ψυχολογίας Υγείας - Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα ΨυχολογίαςΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Γαβριηλάκη Ε., Παπαδόπουλος Αγγ., Τριανταφύλλου Α., Ανυφαντή Π., Τριανταφύλλου Γ., Χατζημιχαηλίδου Σ.,

Πυρπασοπούλου Α., Πανάγος Χ., Αβαγιανού Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Δούμα Σ.

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΙπποκράτειοΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Τριανταφύλλου Γ., Παπαδόπουλος Αγγ., Ανυφαντή Π., Γαβριηλάκη Ε., Τριανταφύλλου Α., Χατζημιχαηλίδου Σ.,

Πυρπασοπούλου Α., Πανάγος Χ., Αβαγιανού Π., Πετίδης Κ., Γκαλιαγκούση Ε., Δούμα Σ.

Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική ΑΠΘ, ΠΓΝΘ ΙπποκράτειοΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ

Κυλούδης Παναγιώτης,1 Πασματζή Ελένη,1 Ρεκλείτη Μαρία,2

Τσιγκαρόπουλος Θωμάς,3 Δρ. Βόζνιακ Γκρέτα,4 Δρ. Ρούπα Ζωή5

1.Νοσηλευτής/τρια, υποψήφιος/α MSc, Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη, 2.Νοσηλεύτρια, υποψήφια

MSc, Γ.Ν.Κορίνθου, 3.Νοσηλευτής, MSc, Γ.Ν. «Σισμανόγλειο», Αθήνα, 4.Ιατρός, Επιστημονικός Συνεργάτης

Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Λάρισας, 5.Ιατρός, Καθηγήτρια Νοσηλευτικής Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ΚύπρουΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Λυράκος Γ.,1,2 Κωστοπαναγιώτου Γ.2, Βήνη Δ.3., Ασλάνη Ε.3, Δρόσου Μ.3

1.Α Ψυχιατρική Κλινική Γ. Ν. Νίκαιας , 2Μονάδα Πόνου Β΄ Κλινική Αναισθησιολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών,Αττικό Νοσοκομείο.

2.Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας- Μονάδα Πόνου, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν.

3.Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, Γ. Ν. Νίκαιας Αγ. ΠαντελεήμωνΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΣΕ ΤΥΧΑΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ΥΓΙΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Λυράκος Γ.1,2, Γασπαρινάτος Γ3., Αρβανίτη Χ3., Κωστοπαναγιώτου Γ2.

1.Α Ψυχιατρική Κλινική Γ. Ν. Νίκαιας , 2 Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας- Μονάδα Πόνου, Ιατρικής

Σχολής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικόν.

2.Β’ Πανεπιστημιακή Κλινική Αναισθησιολογίας- Μονάδα Πόνου, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Γενικό

Νοσοκομείο Αττικόν.

3.Β’ Κλινική Νευρολογίας, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Αττικό Νοσοκομείο.Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Κολοστούμπης Γεώργιος1, Μακρυγιαννάκη Κλεάνθη2, Ακρίβος Χριστόδουλος1

1.PHD, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ, NHN CONSULTING, ΑΘΗΝΑ

2.MSC, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΑΘΗΝΑΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΕΥΕΞΙΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΔΡΟΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ.

Τσουβέλας Γ.1

1 Μεταπτυχιακός Φοιτητής Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ)ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ, ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΙΡΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΟΥΣΑΣΘΕΝΕΙΣ: ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Θεοφίλου Π., Διδάκτωρ Ψυχολογίας Υγείας - Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα ΨυχολογίαςΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΤΡΟΓΓΥΛΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ

Συντονιστής: Δ. Ξυνόπουλος

Ο ρόλος της διατροφής και των περιβαλλοντικών παραγόντων στον καρκίνο του οισοφάγου και του

στομάχου

Δ. Δημητρουλόπουλος

Οισοφάγος Barett και καρκίνος οισοφάγου

Ν. Ροσόλυμος

Ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού και γαστρικός καρκίνος

Ε. Αρχαύλης

Ενδοσκοπική αντιμετώπιση του οισοφάγου Barett και του πρώϊμου γαστρικού καρκίνου

Φ. ΓεωργόπουλοςΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ

Πρόεδρος: Γ . Τσιτούρης

Η συμβολή των μικροβίων στην προάσπιση και προαγωγή της υγείας του ανθρώπου και στην

προάσπιση της δημόσιας υγείας

Ε. Βογιατζάκης

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Πρόεδροι: Β. Τσούνιας - Φ. ΖερβούΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Κολοκυθάς Ανδρέας1, Ζιώγα Κατερίνα2, Μακρής Σπυρίδων3, Ευδωρίδης Εμμανουήλ4, Καραπέτσα Βασιλική5,

Καλτσής Νικόλαος6, Τσούνιας Βασίλειος7

1. Οδοντίατρος, 2. Επικ.Οδοντίατρος ΕΣΥ, 3. Οδοντίατρος, 4. Οδοντίατρος, 5. Οδοντίατρος, 6. Ορθοδοντικός,

7. Οδοντίατρος Δ/ντης ΕΣΥΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Κ.Υ ΜΕΓΑΡΩΝ.

Μαραγκού Π, Αδαμοπούλου Μ, Ζερβού Φ

Κ.Υ ΜεγάρωνΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ.

Λυκούδης Γεράσιμος, Τηνιακός Γιάννης, Εμμανουηλίδης Χρήστος, Βεσελίνοβα ΜάγιαΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ DIAGNOdent PEN ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΡΗΔΟΝΑΣ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ. IN VITRO ΜΕΛΕΤΗ.

Τσαμαλή Ι.*, Κέντρου Χ$., Λαγουβάρδος Π.#

Εργαστήριο Οδοντικής Χειρουργικής, Οδοντιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ«ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ.»

Των: Τζούνα Βασιλικής*, Μαχαιρά Νικολάου*ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Καραϊνδρου Α. Κoυτσούκος Ι., Μένεγας Γ.

Κ.Υ. ΣιμόπουλοΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

Ε. Κουρή,-Καψαμπέλη (1), Α. Κασόλα (2), Φ. Ζερβού-Βάλβη (3)

Από το Οδοντιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν»ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ: Σημεία και συμπτώματα

Καραΐνδρου Αικ. , Ζερβού-Βάλβη Φ., Μένεγας Γ.

Από το Οδοντιατρικό Τμήμα και την Ειδική Μονάδα ΑμεΑ

του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου ΒούλαςΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ

Συντονιστές: Ο. Νικολάτου-Γαλίτη - Ε. Βάρδας

Οξείες επιπλοκές του στόματος κατά την διάρκεια της χημειο-ακτινοθεραπείας

Τ. Σαρρή

Χρόνιες επιπλοκές του στόματος από την χημειο-ακτινοθεραπεία: Ξηροστομία

Ε. Γάτου

Επιπλοκές από την λήψη διφωσφονικών: Οστεονέκρωση γνάθων

Ε. ΠαπαδοπούλουΔΙΑΛΕΙΜΜΑΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΑ ΠΡΑΞΗ

Συντονιστές: Α. Τσακίρης - Γ. Βυσσούλης

Ορισμός και ταξινόμηση καρδιαγγειακού κινδύνου

Σ. Βογιάκη

Συμμετοχή των λιπιδίων στον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Ε. Καρπάνου

Συμμετοχή των διαταραχών του σακχάρου στον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Α. Αλαβέρας

Συμμετοχή των νεφρών στον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Μ. ΔούμαςΟΜΙΛΙΑ

(Με την ευγενική χορηγία της ΒΙΑΝΕΞ)

Πρόεδρος: Δ. Μαντζουράτος

Σύγχρονη αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας. Υπολειπόμενος καρδιαγγειακός κίνδυνος.

Α. ΜελιδώνηςΔΙΑΛΕΞΗ ‘Γ. Κατράκης’

Πρόεδρος: Γ . Ρηγάτος

Σύγχρονες κοινωνικές δομές - Ανάπτυξη και καρκίνος

Ν. ΚορδιολήςΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Δ. Μαντζουράτος - Ά. ΠαπαδόπουλοςΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ινστιτούτο Γκαίτε, Αθήνα, Ομήρου 14-16

Ρεσιτάλ του πιανίστα Daniel Blumenthal, σε έργα Bach, Beethoven, Chopin

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2010

10o Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής. Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων μέχρι 10/1/2010

10o Πανελλήνιο Συνέδριο Προληπτικής Ιατρικής
Παράταση προθεσμίας υποβολής περιλήψεων μέχρι 10/1/2010
Hλεκτρονική
διεύθυνση στην οποία θα αποστέλλονται οι εργασίες είναι:
synedrio@cubeplanners.gr

Πληροφορίες συμμετοχής
Για την εγγραφή σας στο Συνέδριο παρακαλείσθε, να αποστείλετε
συμπληρωμένο το δελτίο συμμετοχής στη γραμματεία του Συνεδρίου, Cube
Destination & Meeting Planners Ltd Λεωφ. Συγγρού 314, 176 73 Καλλιθέα,
Τηλ: 210 9854313, Fax: 210 9846925, E-mail: synedrio@cubeplanners.gr